Chuỗi 50-Cẩm thạch dầu 8ly-thắt dây

Giá:795,000

• Chất liệu: Cẩm thạch dầu

• Kích cỡ: 8ly