Chuỗi 10 đá Thạch anh tóc đỏ

Giá:820,0001,200,000

  • Chất Liệu: Thạch anh tóc đỏ
  • Màu Sắc: kéo dài từ đỏ, nâu đến cam và đen.
  • Kích Thước: 9 ly, 10 ly, 11 ly
Xóa