Chuỗi 10 đá Aquamarine 10 ly

Giá:335,000

  • Chất Liệu: Aquamarine
  • Màu Sắc: Xanh biển
  • Kích Thước: 10 mm