Chúa thương xót

Giá:22,500,000

• Kích thước: 1m

• Chất liệu: Composite cao cấp