Chúa Phục Sinh

Giá:1,930,000

• Chất liệu: In bố

• Kích thước: 60×80 cm