Chúa mão gai

Giá:467,000

• Kích thước: 40x60cm

• Chất liệu: Tranh sơn dầu cẩn trứng