Chúa đội mão gai

Giá:3,750,000

• Kích thước: 35cm

• Chất liệu: gỗ giáng hương