Tượng Chịu nạn

Giá:1,330,000

• Kích thước: 35cm

• Chất liệu: Gỗ Pomu