Bộ chén lễ Italia

39,500,000

∗ Chất liệu: Xi vàng 24K

∗ Kích thước: 19cm

KHUYẾN MÃI KHI MUA SÁCH ONLINE*:

  • * Ngoại trừ Kinh Thánh, Sách Giáo Lý và một số sách đặc biệt