Bộ chén lễ Italia – Mẫu tiệc cưới cana

Liên hệ

• Chiều cao 19.5cm

• Đường kính chén 14cm

• Trọng lượng: 1kg.

KHUYẾN MÃI KHI MUA SÁCH ONLINE*:

  • * Ngoại trừ Kinh Thánh, Sách Giáo Lý và một số sách đặc biệt