Chén lễ mẫu 2 con nai

Giá:8,000,000

• Chiều cao chén: 19 cm

• Đường kính dĩa: 13 cm

• Chất liệu: Đồng xi vàng