Bộ chén lễ Italia

Giá:39,500,000

∗ Chất liệu: Xi vàng 24K

∗ Kích thước: 19cm