Chén lễ đúc 4 Thánh Sử

Giá:17,700,000

• Chiều cao: 19 cm

• Đường kính chén: 12 cm

• Đường kính dĩa: 14 cm

• Chất liệu: Đồng xi vàng