Bình Ciboire không nắp-Italia

Giá:16,870,000

  • Xuất xứ: Italia