Chén lễ 2 vòng dây nho hoa vàng

Giá:7,150,000

• Chiều cao: 20 cm

• Đường kính chén: 12 cm

• Đường kính dĩa: 14 cm

• Chất liệu: Đồng xi vàng

• Trọng lượng: 1kg