Chân nến thủy tinh

Giá:133,000

∗ Kích thước: 17cm