Chân nến thủy tinh

Giá:98,000

∗ Kích thước: 17cm