Chân nến thủy tinh

Giá:73,000

∗ Kích thước: 12cm