Chân nến ly thủy tinh

Giá:126,000

∗ Kích thước: 17cm

∗ Có thể dùng nến tealight để thắp