Chân nến ly thủy tinh

Giá:80,000

∗ Có hai mẫu vàng và bạc

∗ Có thể dùng nến tealight để thắp