Chân nến ly thủy tinh

Giá:68,000

∗ Có hai mẫu vàng và bạc

∗ Có thể dùng nến tealight để thắp