Chân nến ly thủy tinh

Giá:98,000

∗ Kích thước: 9cm

∗ Có thể thắp bằng nến tealight