Chân nến ly thủy tinh

126,000

∗ Kích thước: 17cm

∗ Có thể dùng nến tealight để thắp

KHUYẾN MÃI KHI MUA SÁCH ONLINE*:

  • * Ngoại trừ Kinh Thánh, Sách Giáo Lý và một số sách đặc biệt