Chân nến ly thủy tinh

98,000

∗ Kích thước: 9cm

∗ Có thể thắp bằng nến tealight

KHUYẾN MÃI KHI MUA SÁCH ONLINE*:

  • * Ngoại trừ Kinh Thánh, Sách Giáo Lý và một số sách đặc biệt