Bộ chân đèn cao

3,500,000

• Kích thước: 30cm

• Chất liệu: Đồng đúc

KHUYẾN MÃI KHI MUA SÁCH ONLINE*:

  • * Ngoại trừ Kinh Thánh, Sách Giáo Lý và một số sách đặc biệt