Chấm nối chấm 2023

Giá:62,000

• Tác giả: Học viện Đa Minh

• NXB: Hồng Đức

• Loại bìa: Bìa mềm

• Kích thước: 14,5 x 20,5 cm

• Số trang: 430

• Năm xuất bản: 11/2022

Còn hàng