Cây vẩy nước phép

Giá:400,000

• Chất liệu: Đồng xi vàng

• Kích thước : 10,5 x 1,5