Cẩm nang các nghi thức Bí tích và Á bí tích

Giá:60,000

• Tác giả: Lm Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ thu thập và sắp xếp

• Phân loại: Bìa cứng

• Kích thước: 14,5 x 20.5 cm

• Số trang: 253

• Năm xuất bản: 2003

Còn hàng