Cẩm nang các nghi thức Bí tích và Á bí tích

Giá:Liên hệ

• Tác giả: Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ

• Kích thước: 14.5 x 20.5 cm

• Số trang: 253

• Năm xuất bản: 2003

Hết hàng