Các mẫu nghi thức sám hối đầu thánh lễ

Giá:26,000

• Tác giả: Lm Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ

• Kích thước: 14,5 x 20.5 cm

• Số trang: 267

• Năm xuất bản: 2000

Còn hàng