Bộ chén lễ tư trơn

Giá:5,200,000

• Chất liệu: Đồng xi vàng