Bộ chén lễ tư Italia – 904

Giá:10,920,000

• Chất liệu: Đồng xi vàng