Bộ chén lễ Italia – Mẫu tiệc cưới cana

Giá:37,000,000

• Chiều cao 21 cm

• Đường kính chén 16 cm

• Trọng lượng: 1kg.