Bộ chén lễ cẩn bạc

Giá:8,350,000

∗ Chất liệu: Xi vàng 24K, hạt đá tay cầm