Bộ chân đèn cao

Giá:4,235,000

• Kích thước: 30cm

• Chất liệu: Đồng đúc