Bình xông hương 3 thiên thần

Giá:995,000

• Chất liệu: bằng đồng