Bình xông hương 3 cạnh

Giá:930,000

• Chất liệu: bằng đồng