Bí tích thánh thể

Giá:50,000

• Tác giả: MITCH PACWA, SJ

• Chuyển ngữ: Giuse Nguyễn Huy Kiệt, SSS

• NXB: Hồng Đức

• Loại bìa: Bìa mềm

• Kích thước: 14.5 x 20.5 cm

• Số trang: 204

• Năm xuất bản: 06/2022

Còn hàng