Bánh lễ lớn

Giá:33,000

* Số lượng: 50c/1b
* Bánh lễ được làm từ bột lúa mì nguyên chất do Tòa Giám Mục Xuân Lộc nhập và phân phối.