Bánh lễ

Giá:79,000

∗ Giá/0.5 kí
* Bánh lễ được làm từ bột lúa mì nguyên chất do Tòa Giám Mục Xuân Lộc nhập và phân phối.