Suy niệm Tin mừng hằng ngày

Giá:Liên hệ

• Tác giả: Lm. Phêrô Trần Hữu Thành

• NXB: Tôn Giáo

• Loại bìa: Bìa mềm

• Kích thước: 14.5 x 20.5 cm

• Số trang: Bộ 5c

• NXB: 2010

Hết hàng