Bible Diary 2021

80,000

• Bản quyền: Claretian Communications Foundation, INC

• NXB: Tôn Giáo

• Kích thước: 13.5 x 21 cm

• Số trang: 480

• Năm xuất bản: 11/2020

KHUYẾN MÃI KHI MUA SÁCH ONLINE:

  • * Áp dụng khi mua sách (ngoại trừ sách giáo lý và kinh thánh)