Ảnh đeo thánh giá

Giá:498,000

• Chất liệu: xi vàng Pháp