Nổi Bật
0 out of 5

Thực hành chiêm niệm theo Gioan Thánh Giá

36,000 
• Tác giả: James W. Kinn • Dịch giả: Lê Công Đức, PSS • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa Mềm • Số trang: 165 • Năm xuất bản: 2019
Nổi Bật
0 out of 5

Thịt ta vì sự sống thế gian

25,000 
• Tác giả: Cha René Voillaume • Dịch giả: Nhóm Sept-Fons • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa Mềm • Số trang: 66 • Năm xuất bản: 2019
Nổi Bật
0 out of 5

Lịch sử hình thành quyển kinh thánh

32,000 
• Tác giả: Lm. Augustinô Nguyễn Văn Trinh • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Số trang: 178 • Kích thước: 13.5 x 20.5 cm • Số trang: Đang cập nhật • Năm xuất bản: 2019
Nổi Bật
0 out of 5

Sức mạnh của ơn gọi – Đời sống thánh hiến ngày nay

25,000 
• Tác giả: ĐGH Phanxicô • Dịch giả: Lm. Lê Công Đức, PSS • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa Mềm • Kích thước: 13.5 x 20.5 cm • Số trang: 125 • Năm xuất bản: 2019
Nổi Bật
0 out of 5

Thánh Phaolô và tân phúc âm hóa

40,000 
• Tác giả: Ronald D. Witherup • Dịch giả: Nguyên Quí Khôi • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa Mềm • Số trang: 176 • Năm xuất bản: 2019
Nổi Bật
0 out of 5

Nền văn chương khôn ngoan

90,000 
• The New Jerome Biblical Commentary • Dịch giả: Lm. Gioankim M. Hà Ngọc Phú, C.Ss.R • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa Mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 590 • Năm xuất bản: 2019
Nổi Bật
0 out of 5

Đời tu hôm nay đặc sủng và sứ mệnh

60,000 
• Nguyên tác: Religious Life, a Reflective Examination of its Charism and Mission for Today • Tác giả: NT. Maria Anna Lê Loan. NVHB • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa Mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 374 • Năm xuất bản: 2019
Nổi Bật
0 out of 5

Chút gì với Chúa – Tập 8

30,000 
• Tác giả: NT Marie Nguyễn Thị Anh Thư • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Năm xuất bản: 2019 • Số trang: 160
Nổi Bật
0 out of 5

Các mô hình Hội Thánh

60,000 
• Tác giả: Avery Dulles, SJ • Dịch giả: Lm Đaminh Nguyễn Đức Thông • NXB: Đồng Nai • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 356 • Năm xuất bản: 2018
Nổi Bật
0 out of 5

Tin mừng Chúa Nhật Năm C

55,000 
• Tác giả: ĐGH Bênêđíctô XVI & ĐGH Phanxicô • Dịch giả: Gioan Baotixita Lưu Văn Lộc • NXB: Đồng Nai • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 304 • Năm xuất bản: 2018
Nổi Bật
0 out of 5

Bạn hãy là chính mình

50,000 
• Tác giả: Eymard An Mai Đỗ O.CIST • NXB: Đồng Nai • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 248 • Năm xuất bản: 2018
Nổi Bật
0 out of 5

Tin mừng đã được loan báo

80,000 
• Tác giả: Lm. LG Đặng Quang Tiến • Nhà xuất bản: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • NXB: Sắp phát hành
Nổi Bật
0 out of 5

Biết bao nhiêu tình – Những gợi ý cầu nguyện, tĩnh tâm

36,000 
• Tác giả: Lm. Lê Công Đức, PSS • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 153 • Năm xuất bản: 2018
Nổi Bật
0 out of 5

Suy lời Chúa gẫm sự đời – Khôn ngoan thành công hạnh phúc

55,000 
• Tác giả: Lm. Bosco Dương Trung Tín • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 236 • Năm xuất bản: 2018
Nổi Bật
0 out of 5

Mầu nhiệm vượt qua trong lịch sử, phụng vụ và đời sống

42,000 
• Tác giả: Raniero Cantalamessa • Chuyển ngữ: Lm Micae Trần Đình Quảng, OFM • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 217 • Năm xuất bản: 2018
Nổi Bật
0 out of 5

Mầu nhiệm đức tin

38,000 
• Tác giả: La Wrence J. Hohnson - Ủy Ban Phụng Tự HĐGM Hoa Kỳ • Dịch giả: Lm Nguyễn Duy • NXB: Đông Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 286 • Năm xuất bản: 2018
Loading...