0 out of 5

Cử hành hy lễ tạ ơn – Mục vụ phụng vụ thánh lễ

76,000 
• Tác giả: Giuse Phạm Đình Ái, sss • NXB: Phương Đông • Loại bìa: Bìa Mềm • Số trang: 399 • Năm xuất bản: 2014
Nổi Bật
0 out of 5

Các mẫu giờ chầu thánh thể

28,000 
• Tác giả: ĐCV Thánh Phanxicô Xaviê • NXB: Đồng Nai • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 167 • Năm xuất bản: 2019
Nổi Bật
0 out of 5

Thịt ta vì sự sống thế gian

25,000 
• Tác giả: Cha René Voillaume • Dịch giả: Nhóm Sept-Fons • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa Mềm • Số trang: 66 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Bình an cho các con

48,000 
• Tác giả: Bernard Haring • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa Mềm • Kích thước: 14.5 x 20 cm • Số trang: 318 • Năm xuất bản: 2012
0 out of 5

Hãy dấn thân – Khảo luận về bí tích rửa tội và thêm sức

60,000 
• Tác giả: Timothy Radcliffe OP • Dịch giả: Giuse Đinh Thành Công, O.P - Tôma Nguyễn Quốc Minh Tuấn, O.P • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 457 • Năm xuất bản: 2018
0 out of 5

30 mẫu chầu Thánh thể

32,000 
• Tác giả: Nt. Maria Thanh Tùng • NXB: Tôn Giáo • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 224 • Năm xuất bản: 2016
0 out of 5

Nhà tạm nơi hẹn hò của Chúa

32,000 
• Tác giả: Lm Hồng Nguyên • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 211  
0 out of 5

Giải đáp các vấn nạn về phụng vụ theo các văn kiện của Giáo hội – Tập 1

24,000 
• Tác giả: Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ • Kích thước: 14,5 x 20,5 cm • Số trang: 231 • Năm xuất bản: 2001
0 out of 5

Tuyển tập mục vụ phụng vụ – Huấn luyện giúp lễ

20,000 
• Tác giả: Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 90 • Năm xuất bản: 2005
0 out of 5

Bảng tham chiếu các bài đọc tân ước trong thánh lễ – Tập 1

17,000 
• Tác giả: Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 294 • Năm xuất bản: 2003
0 out of 5

Bảng tham chiếu các bài đọc tân ước trong thánh lễ – Tập 2

38,000 
• Tác giả: Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 294 • Năm xuất bản: 2003 • Số trang: 182 • Năm xuất bản: 2018
0 out of 5

Phụng vụ thánh thể

22,000 
• Tác giả: Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 211 • Năm xuất bản: 2001
0 out of 5

Cẩm nang các nghi thức Bí tích và Á bí tích

24,000 
• Tác giả: Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 253 • Năm xuất bản: 2003
0 out of 5

Mẹ Maria trong phụng vụ Công giáo

10,000 
• Tác giả: Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 74 • Năm xuất bản: 2004
0 out of 5

Thánh thể sinh động

40,000 
• Tác giả: Jean Galot, S.J •  Dịch giả: Lm. G. Ngô Đức Thắng • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 373 • Năm xuất bản: 2012
0 out of 5

Các nguyên tắc căn bản về phụng vụ

22,000 
• Tác giả: Lm Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ • Kích thước: 14,5 x 20.5 cm • Số trang: 208 • Năm xuất bản: 2001
0 out of 5

Phụng vụ tổng quát

24,000 
• Tác giả: Lm Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ • Kích thước: 14,5 x 20.5 cm • Số trang: 230 • Năm xuất bản: 2001
0 out of 5

22,000 
• Tác giả: Lm Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ • Kích thước: 14,5 x 20.5 cm • Số trang: 208 • Năm xuất bản: 2001
0 out of 5

Tuyển tập những quy luật căn bản khi cử hành phụng vụ

24,000 
• Tác giả: Lm Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ • Kích thước: 14,5 x 20.5 cm • Số trang: 244 • Năm xuất bản: 2004
0 out of 5

Các mẫu nghi thức sám hối đầu thánh lễ

24,000 
• Tác giả: Lm Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ • Kích thước: 14,5 x 20.5 cm • Số trang: 267 • Năm xuất bản: 2000
Loading...