0 out of 5

Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến

60,000 
• Tác giả: Tiến sĩ Trần Thị Giồng • NXB: Phương Đông • Loại bìa: Bìa Mềm • Số trang: 218 • Năm xuất bản: 2010
0 out of 5

Họa phúc

60,000 
• Tác giả: Tiến Sĩ Trần Thị Giồng • NXB: Phương Đông • Loại bìa: Bìa mềm • Số trang: 239 • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Năm xuất bản: 2016
0 out of 5

Tôi không đi qua tôi để lại gì?

78,000 
• Tác giả: Trần Thị Giồng, CND • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Số trang: 313 • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Năm xuất bản: 2018
0 out of 5

Để gió cuốn đi

75,000 
• Tác giả: Trần Thị Giồng, CND • NXB: Phương Đông • Loại bìa: Bìa mềm • Số trang: 301 • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Năm xuất bản: 2015
0 out of 5

Bước đi…trên đôi chân của mình

75,000 
• Tác giả: Trần Thị Giồng, CND • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Số trang: 292 • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Năm xuất bản: 2015
0 out of 5

Hạnh phúc và khôn ngoan

48,000 
• Tác giả: Joseph Trần Văn Lực, Sch.P • NXB: Hồng Đức • Loại bìa: Bìa mềm • Số trang: 246 • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Năm xuất bản: 2016
0 out of 5

Cha mẹ và phương pháp giáo dục của Don Bosco

38,000 
Tác giả: Ferrero Bruno • Chuyển ngữ: Ngọc Yến, FMA – Văn Chính, SDB • NXB: Phương Đông • Kích thước: 13.5 x 21.5 cm • Số trang: 245 • Năm xuất bản: 2017
0 out of 5

Người đi tìm hạnh phúc – 21 câu chuyện sư phạm giáo lý

35,000 
• Tác giả: Ngọc Yến, FMA – Văn Chính, SDB sưu tầm và chuyển ngữ • NXB: Phương Đông • Kích thước: 20 x 22 cm • Số trang: 80 • Năm xuất bản: 2016
0 out of 5

Đến với người trẻ – Theo phương pháp giáo dục của Don Bosco

20,000 
• Tác giả: Ngọc Tâm, FMA • NXB: Phương Đông • Kích thước: 12.5 x 19.5 cm • Số trang: 141 • Năm xuất bản: 2015
0 out of 5

Tất cả những gì không được cho đi kể như mất

14,000 
• Tác giả: Pe2re Ceyrac, SJ • Dịch giả:  An Nguyễn • Tủ sách: An Tôn & Đuốc Sáng • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 12.5 x 20.5 cm • Số trang: 84
0 out of 5

Chán sống tại sao?

17,000 
• Tác giả: Alain Houziaux - Alain Braconnier - Pierre Lassus - Raphael Picon • Dịch giả: Felix Trần • Tủ sách: An Tôn & Đuốc Sáng • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 12.5 x 20.5 cm • Số trang: 116 • NXB: 2006
0 out of 5

Cái chết giải thích cho con nhỏ

12,000 
• Tác giả: Emmanuelle Huisman - Perrin • Dịch giả: An Nguyễn • Tủ sách: An Tôn & Đuốc Sáng • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 12.5 x 20.5 cm • Số trang: 70
0 out of 5

Tính trời cho bạn

39,000 
• Tác giả: Art Bennett, LMFT & Laraine Nennett • Dịch giả: Hà Hoàng Tâm • Tủ sách: An Tôn & Đuốc Sáng • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 12.5 x 20.5 cm • Số trang: 294
0 out of 5

Những huyền thoại đẹp nhất Do Thái – Tập 2

15,000 
• Tác giả: Victor Malka • Dịch giả: Lâm Nguyễn • Tủ sách: An Tôn & Đuốc Sáng • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 12.5 x 20.5 cm • Số trang: 97
0 out of 5

Đau khổ tại sao?

13,000 
• Tác giả: Paul Laurent Assoun - Laurent Gagnebin - Alain Houziaux - Évelyne Martini • Dịch giả: Trần Thiên Ân • Tủ sách: An Tôn & Đuốc Sáng • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 12.5 x 20.5 cm • Số trang: 87
0 out of 5

Giấc mơ thân thiết

20,000 
• Tác giả: Ronald Rolheiser, OMI • Dịch giả: Nguyễn Kim An • Tủ sách: An Tôn & Đuốc Sáng • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 12.5 x 20.5 cm • Số trang: 128
0 out of 5

Sức mạnh của lòng quảng đại

28,000 
• Tác giả: Dave Toycen • Dịch giả: An Nguyễn • Tủ sách: An Tôn & Đuốc Sáng • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 12.5 x 20.5 cm • Số trang: 182
0 out of 5

Bài học từ trong nỗi cô đơn

23,000 
• Tác giả: Ronald Rolheiser • Dịch giả: Thảo Nhiên • Tủ sách: An Tôn & Đuốc Sáng • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 12.5 x 20.5 cm • Số trang: 152
0 out of 5

Tại sao có quá nhiều thất bại trong tình yêu?

15,000 
• Tác giả: Jacques Arènes - Paule Salomon - Sophie Schlumberger • Dịch giả: Xavier Trần Thiên Ân • Tủ sách: An Tôn & Đuốc Sáng • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 12.5 x 20.5 cm • Số trang: 100
0 out of 5

Con người bản chất là xấu

16,000 
• Tác giả: Xavier de Chalendar - Aurent Gagnebin - Alain Houxiaux - Gérard Israel • Dịch giả: Trần Thiên Ân • Tủ sách: An Tôn & Đuốc Sáng • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 12.5 x 20.5 cm • Số trang: 104
Loading...