0 out of 5

Cung chủ tế

15,000 
• Tác giả: GM Phaolô Nguyễn Văn Hòa • Loại bìa: Bìa Mềm • Kích thước: 20.5 x 29 cm • Số trang: 32 • Tác giả: Michel Remery • Dịch giả: Lm Gioan Lê Quang Việt • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa Mềm • Sách in màu • Kích thước: 15 x 15 cm • Số trang:...
0 out of 5

Thánh ca phụng vụ 4

35,000 
• Tác giả: My Trầm • Loại bìa: Bìa Mềm • Kích thước: 14.5 x 20 cm • Số trang: 240 • Năm xuất bản: 2011
0 out of 5

Thánh ca phụng vụ 6

35,000 
• Tác giả: My Trầm • Loại bìa: Bìa Mềm • Kích thước: 14.5 x 20 cm • Số trang: 269 • Năm xuất bản: 2015
0 out of 5

Thánh ca phụng vụ 3

30,000 
• Tác giả: My Trầm • Loại bìa: Bìa Mềm • Kích thước: 14.5 x 20 cm • Số trang: 208 • Năm xuất bản: 2012
0 out of 5

Thánh ca phụng vụ 5

30,000 
• Tác giả: My Trầm • Loại bìa: Bìa Mềm • Kích thước: 14.5 x 20 cm • Số trang: 228 • Năm xuất bản: 2014
0 out of 5

Thánh ca phụng vụ 2

30,000 
• Tác giả: My Trầm • Loại bìa: Bìa Mềm • Kích thước: 14.5 x 20 cm • Số trang: 308 • Năm xuất bản: 2011
0 out of 5

Hát Cộng Đồng – Tập 2

100,000 
• Tác giả: Nhiều tác giả • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 924 • NXB: 2017
0 out of 5

Hát Cộng Đồng – Tập 1

80,000 
• Tác giả: Nhiều tác giả • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 758 • NXB: 2006
0 out of 5

Hát cộng đồng – Tập 2

29,000 
• Tác giả: Nhiều tác giả • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 10 x 14.5 cm • Số trang: 478 • NXB: 2017
0 out of 5

Hát Cộng Đồng – Tập 1

29,000 
• Tác giả: Nhiều tác giả • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 10 x 14.5 cm • Số trang: 490 • NXB: 2012
0 out of 5

Ca nguyện Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

60,000 
• Tác giả: Nhà Sách Đức Mẹ • NXB: Đồng Nai • Kích thước: 14 x 20 cm • Số trang: 298 • Năm xuất bản: 2016
0 out of 5

Nối lửa cho đời – Bài hát

38,000 
• Tác giả: Lê Quang Uy, DCCT • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 13 x 20.5 cm • Số trang: 223 • Năm xuất bản: 2007
0 out of 5

Respond & Acclaim 2019 (Thánh Vịnh Đáp Ca)

55,000 
• NXB: Đồng Nai • Kích thước: 21 x 29 cm • Số trang: 176 • Năm xuất bản: 2018
0 out of 5

English Missal 2019

32,000 
• NXB: Đồng Nai • Kích thước: 16 x 24 cm • Số trang: 120 • Năm xuất bản: 2018
0 out of 5

Những bài hát từ cộng đoàn Taizé (Phần Dành Cho Nhạc Cụ)

150,000 
• NXB: Đồng Nai • Kích thước: 21 x 29 cm • Số trang: 224 • Năm xuất bản: 2018
0 out of 5

Thánh tình ca

45,000 
• Tác giả: Lm. Thái Nguyên • NXB: Đông Nai • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 579 • Năm xuất bản: 2015
0 out of 5

Thánh vịnh đáp ca alleluia

30,000 
• Tác giả: Lm. Thái Nguyên • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 262 • Năm xuất bản: 2007
0 out of 5

Những bài hát từ cộng đoàn Taizé

32,000 
• NXB: Tôn Giáo • Kích thước: 15 x 21 cm • Số trang: 64 • Năm xuất bản: 2017
0 out of 5

Hát cộng đồng

50,000 
• Tác giả: Nhóm Alpha • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 610 • NXB: 2013
0 out of 5

Thánh ca mùa thường niên C

35,000 
• Tác giả: Nhóm Alpha • NXB: Tôn Giáo • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 387 • Năm xuất bản: 2015
Loading...