0 out of 5

Suy niệm Tin mừng theo thánh Luca

50,000 
• Tác giả: Lm Vũ Văn Tự Chương • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa Mềm • Số trang: 271 • Năm xuất bản: 2014
0 out of 5

Suy niệm Tin mừng theo thánh Mátthêu

50,000 
• Tác giả: Lm Vũ Văn Tự Chương • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa Mềm • Số trang: 266 • Năm xuất bản: 2014
0 out of 5

Suy niệm Tin mừng theo thánh Gioan

39,000 
• Tác giả: Lm Vũ Văn Tự Chương • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa Mềm • Số trang: 211 • Năm xuất bản: 2014
0 out of 5

Lời Chúa hằng ngày 2019

60,000 
• Tác giả: Fr. Paulson V. Veliyannoor, CMF • Dịch giả: Nt. Nguyễn Thị Quỳnh Tâm • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa Mềm • Kích thước: 12.5 x 18.5 cm • Số trang: 447 • Năm xuất bản: 2018
0 out of 5

Daily Gospel 2019 (Song ngữ)

Hết Hàng
• Tác giả: Fr. Paulson V. Veliyannoor, CMF • Dịch giả: Nt. Nguyễn Thị Quỳnh Tâm • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa Mềm • Kích thước: 15.5 x 23 cm • Số trang: 447 • Năm xuất bản: 2018
0 out of 5

Lương thực trường sinh – Tập một

50,000 
• Tác giả: My Trầm • Loại bìa: Bìa Mềm • Kích thước: 14.5 x 20 cm • Số trang: 536 • Năm xuất bản: 2010
0 out of 5

Chấm nối chấm 2019: Suy niệm Tin mừng hằng ngày

57,000 
• Tác giả: Học Viện Đaminh • NXB: Văn Hóa - Văn Nghệ • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 423 • Năm xuất bản: 2018
0 out of 5

Thánh Giáo hội Công giáo

36,000 
• Tác giả: ĐC Tihamer Toth • Dịch giả: Văn Hải, O.Cist • NXB: Phương Đông • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 349 • Năm xuất bản: 2011
Nổi Bật
0 out of 5

Tin mừng Chúa Nhật Năm C

55,000 
• Tác giả: ĐGH Bênêđíctô XVI & ĐGH Phanxicô • Dịch giả: Gioan Baotixita Lưu Văn Lộc • NXB: Đồng Nai • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 304 • Năm xuất bản: 2018
0 out of 5

Lời Chúa cuộc sống

142,000 
• Tác giả: Lm. Giuse Đinh Tất Quý • NXB: Tôn Giáo • Kích thước: 13 x 19 cm • Số trang: Bộ 2 tập • Năm xuất bản: 2014
0 out of 5

Thiên Chúa giàu lòng thương xót

160,000 
• Tác giả: L.m Gio-an Nguyễn Văn Ty SDB • NXB: Phương Đông • Kích thước: 13.5 x 20.5 cm • Số trang: Bộ 5c • Năm xuất bản: 2015
0 out of 5

Lời Chúa và cuộc sống – Những bài suy niệm Chúa nhật và lễ trọng

190,000 
• Tác giả: Lm. Giuse Đinh Tất Quý • NXB: Tôn Giáo • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: Bộ 3 tập • Năm xuất bản: 2012
0 out of 5

Lời Chúa và cuộc sống – Những bài suy niệm hằng ngày

260,000 
• Tác giả: Lm. Giuse Đinh Tất Quý • NXB: Tôn Giáo • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: Bộ 5 tập • Năm xuất bản: 2014
0 out of 5

Lời Chúa nguồn sống Chúa nhật năm B

66,000 
• Tác giả: Lm. Hồng Nguyên • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 366 • Năm xuất bản: 2004
0 out of 5

Lời Chúa nguồn sống hằng ngày mùa thường niên Tuần I-XVII

46,000 
• Tác giả: Lm. Hồng Nguyên • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 279 • Năm xuất bản: 2010
0 out of 5

Lời Chúa nguồn sống hằng ngày mùa thường niên Tuần XVII-XXXIV

48,000 
• Tác giả: Lm. Hồng Nguyên • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 279 • Năm xuất bản: 2010
0 out of 5

Lời Chúa nguồn sống Chúa nhật năm C

61,000 
• Tác giả: Lm. Hồng Nguyên • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 344 • Năm xuất bản: 2004
0 out of 5

Lời Chúa nguồn sống Chúa nhật năm A

66,000 
• Tác giả: Lm. Hồng Nguyên • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 355 • Năm xuất bản: 2004
0 out of 5

Chia sẻ tin mừng Chúa nhật dành cho thiếu nhi – Năm A

40,000 
• Tác giả: Lm Giuse Đức Hậu • NXB: Hồng Đức • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 295 • Năm xuất bản: 2013
0 out of 5

Chia sẻ tin mừng Chúa nhật dành cho thiếu nhi – Năm C

40,000 
• Tác giả: Lm Giuse Đức Hậu • NXB: Hồng Đức • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 317 • Năm xuất bản: 2013
Loading...