0 out of 5

Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến

60,000 
• Tác giả: Tiến sĩ Trần Thị Giồng • NXB: Phương Đông • Loại bìa: Bìa Mềm • Số trang: 218 • Năm xuất bản: 2010
0 out of 5

Cử hành hy lễ tạ ơn – Mục vụ phụng vụ thánh lễ

76,000 
• Tác giả: Giuse Phạm Đình Ái, sss • NXB: Phương Đông • Loại bìa: Bìa Mềm • Số trang: 399 • Năm xuất bản: 2014
0 out of 5

Họa phúc

60,000 
• Tác giả: Tiến Sĩ Trần Thị Giồng • NXB: Phương Đông • Loại bìa: Bìa mềm • Số trang: 239 • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Năm xuất bản: 2016
0 out of 5

Giới thiệu về đạo đức sinh học

88,000 
• Tác giả: Thomas A. Shannon và Nicholas J. Kockler • Bản tóm lược: Lm. Giuse Phạm Ngọc Thành và Nhóm phiên dịch • NXB: Tôn giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Số trang: 442 • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Năm xuất bản: 2015
0 out of 5

Cuốn sách của các vị bề trên

56,000 
• Tác giả: Louis Colins, CssR • Bản tóm lược: Lm. Vũ Văn Tự Chương • NXB: Hồng Đức • Loại bìa: Bìa mềm • Số trang: 292 • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Năm xuất bản: 2014
0 out of 5

Tôi không đi qua tôi để lại gì?

78,000 
• Tác giả: Trần Thị Giồng, CND • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Số trang: 313 • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Năm xuất bản: 2018
0 out of 5

Để gió cuốn đi

75,000 
• Tác giả: Trần Thị Giồng, CND • NXB: Phương Đông • Loại bìa: Bìa mềm • Số trang: 301 • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Năm xuất bản: 2015
0 out of 5

Bước đi…trên đôi chân của mình

75,000 
• Tác giả: Trần Thị Giồng, CND • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Số trang: 292 • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Năm xuất bản: 2015
0 out of 5

Hạnh phúc và khôn ngoan

48,000 
• Tác giả: Joseph Trần Văn Lực, Sch.P • NXB: Hồng Đức • Loại bìa: Bìa mềm • Số trang: 246 • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Năm xuất bản: 2016
0 out of 5

Hôn nhân công giáo

5,000 
• Tác giả: TGM Xuân Lộc • NXB: Tôn giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 13 x 20.5 cm • Số trang: 71 • Năm xuất bản: 2007
0 out of 5

Sống Đạo – GA

80,000 
• Tác giả: TGM Xuân Lộc • NXB: Đồng Nai • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 795 • Năm xuất bản: 2018
0 out of 5

Biện giải Công giáo theo thánh kinh

65,000 
• Tác giả: Tiến sĩ Robert J. Schihl và Paul Flanagan • Dịch giả: Viết Cao • NXB: Phương Đông • Loại bìa: Bìa Mềm • Số trang: 382 • Năm xuất bản: 2013
0 out of 5

Các truyền thống về ngũ thư và các sách Tin mừng nhất lãm

68,000 
• Tác giả: Nguyễn Thành Thống • NXB: Phương Đông • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 358 • Năm xuất bản: 2017
0 out of 5

Những người trở lại Công giáo – Tập 3

75,000 
• Tác giả: Nguyễn Thành Thống • NXB: Phương Đông • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 374 • Năm xuất bản: 2014
0 out of 5

Những người trở lại Công giáo – Tập 4

77,000 
• Tác giả: Nguyễn Thành Thống • NXB: Phương Đông • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 384 • Năm xuất bản: 2014
0 out of 5

Những người trở lại Công giáo – Tập 5

78,000 
• Tác giả: Nguyễn Thành Thống • NXB: Phương Đông • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 390 • Năm xuất bản: 2014
0 out of 5

Những người trở lại Công giáo – Tập 2

73,000 
• Tác giả: Nguyễn Thành Thống • NXB: Phương Đông • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 383 • Năm xuất bản: 2014
0 out of 5

Những người trở lại Công giáo – Tập 1

62,000 
• Tác giả: Nguyễn Thành Thống • NXB: Phương Đông • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 318 • Năm xuất bản: 2014
0 out of 5

12 bí quyết tăng cường sức sống tâm linh

39,000 
• Tác giả: Richard P. Johnson • Chuyển ngữ: Nguyễn Ngọc Kính, ofm • NXB: Đông Phương • Loại bìa: Bìa Mềm • Số trang: 255 • Năm xuất bản: 2011
0 out of 5

Hướng dẫn đọc Cựu ước

64,000 
• Tác giả: Etienne Charpentier • Chuyển ngữ: Lm Carôlô Hồ Bạc Xái • NXB: Phương Đông • Loại bìa: Bìa Mềm • Số trang: 335 • Năm xuất bản: 2014
Loading...